background

Yazılım Çözümleri

Kurumsal Çözümler

Şirketlerin ihtiyaçları faaliyet alanı başta olmak üzere birçok faktöre göre farklılıklar göstermektedir ve birçok firma paket programlar ile ihtiyaçlarını tam olarak karşılayamamaktadır. Bu ihtiyaçların giderilmesi konusunda faaliyet gösteren Makro Yazılım tüm teknolojik gelişmeleri sizin için takip etmekte, yazılım sürecinin tüm aşamalarında gerekli analizleri yaparak iş akış süreçlerini planlamakta ve yazılım deneyimi ile firmanız için gerekli olan en uygun yazılımları üretmektedir.

Neden Özel Yazılım ?

Her firmanın kendine has bir çalışma sistemi ve farklı ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaçların çözümü konusunda en uygun yolu arayan firmaların bir kısmı paket programlar kullanmaktadır. Fakat bu programlar firmaların tüm ihtiyaçları için yeterli olmamaktadır.

Bu durumda doğru seçim firmaların tüm ihtiyaçlarının doğru analiz edilmesi ve çalışma sistemine en uygun yazılımın oluşturulmasıdır. Böylece siz yazılımınıza değil yazılımınız size uyum sağlayacaktır.

Özel olarak yapılan yazılımının avantajlarından birkaçı;

  • Özel yazılımlar tamamen şirketlerin kendilerine özel iş akışları dikkate alınarak tasarlanır. Bu da şirketin ihtiyaç ve eksiklerini doğrudan gidermeye yönelik çözümler sağlar.
  • Yeni bir yazılımın şirket mevcut alt yapısına uyum sağlayıp sağlamayacağına dair ihtimaller tamamen ortadan kalkar. Özel yazılım mevcut altyapıya uygun olarak üretilir.
  • Yazılımdan en doğru şekilde faydalanabilmek adına özel yazılım firması tarafından teknik destek ve eğitim hizmeti sağlanır.
  • Yazılım şirket verilerine her yerden ve her an kolay ulaşım sağlar. Bu da şirkete mobil olma yeteneği kazandırır. 
  • Herhangi bir kriz anında anlık olarak müdahale edebilir.