İŞ GÜVENLİĞİ VE RİSK ANALİZİ YAZILIMI

İş Güvenliği ve Risk Analiz Yazılımı

Farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerde iş güvenliği süreçlerinin takibi ve planlamasında kullanılmak üzere bir otomasyon sistemine olan ihtiyaç doğrultusunda bir yazılım çözümü sunduk. " iş güvenliği yazılımı " yazılımımız, iş güvenliği aksiyonlarının, kontrol, denetim gibi faaliyet yönetimlerinin verimli ve etkin bir sürece oturtabilecek, İSG uzmanlarını matbu doküman yükünden kurtaracak, analiz ve rapor süreçlerinde hız kazandıracak özellikler içermektedir.

İş Güvenliği Uzmanın Yardımcısı ..
Kolay Kullanım eİşgüvenliği platformunun yapısı, iş güvenliği uzmanı ve sistem analistleri tarafından gereklilikler analiz edilerek tasarlanmış ve yazılım uzmanları tarafından kullanıcı dostu olarak kodlanmıştır. Yazılım yüklemek ve donanım temin etmek gerekmez.

7 / 24 ERİŞİM :

İSG çalışmalarınızı internetin olduğu her yerde, istediğiniz zamanda yapabilecek ve gerekli kayıtlara yine aynı kolaylıkla ulaşabileceksiniz. Modüler Yapı eİşgüvenliği,  İSG profesyonellerinin zaman kaybetmeden, yapacakları işe özgün modüller halinde tasarlanmıştır. Doğru ve güncel bilgi, İSG yönetim sistemlerinde en önemli başarı kriteridir

Yazılımın Genel Özellikleri :
> Risk Tespit ve Değerlendirme
> Toplu/bireysel Endüstriyel Sağlık Riskleri Takibi
> DÖF-Aksiyon Yönetimi
> Eğitim Yönetimi ve Takibi
> Ortam Ölçümleri ve Değerlendirme
> İş Kazası Takibi
> Kişisel Koruyucu Donanım Kontrolleri
> Güvenli Davranış Takip Sistemi
> İSİG Kurul Kararları Takibi
> Periyodik Makine-Teçhizat Takip Sitemi

Online Teklif Formu ile Hizmet veya Proje Teklifi İsteyebilirsiniz..

TEKLİF İSTEYİN
Yukari Cik